Saray Her Yönüyle Marka!

Eğitim Sistemi

Eğitim Sistemi
    Öğrenciyi merkezine alan, etkin ve verimli öğrenmeye dayalı, farklı yaklaşımların kaynaştırılarak uygulanmasıyla zenginleştirilmiş, Saray Eğitim Modelinde;
  1. Her öğrencinin bireysel farklılıklarının ve öğrenme eksiklerinin tespit edilip bu doğrultuda çalışma ve çalışma ortamlarının hazırlandığı Tam Öğrenme Modeli,
  2. Sonuca dayalı anlayış yerine sürece dayalı anlayışı benimseyen ve önceki bilgileri yenileriyle bütünleştiren Yapılandırmacı Yaklaşım,
  3. Her öğrencinin kendi seviyesi ile yarıştığı ve kendi seviyesi doğrultusunda aylık hedeflerinin oluşturulduğu Bireysel Hedefleme Sistemi,
  4. Öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, ilgili kararlar ve öz düzenleme imkanlarının verildiği Aktif Öğrenme Modeli,
  5. Öğrencilerin kendi araştırmaları, düşünmeleri ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmalarını teşvik eden Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı,
  6. Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayan, bağımsız ve eleştirel düşünme ile problem çözme yeteneği kazandıran Proje Tabanlı Öğretim Modeli.