Saray Her Yönüyle Marka!

Karakter Eğitimi

    Karakter eğitimi ile öğrencilerimizin kendisine, ailesine ve milletine faydalı olacak değerleri kazandırmak, ahlaki açıdan gelişimlerine katkıda bulunmak, hayatın gerçek gayesini bulma ve erdemli yaşamak gibi mana arayışlarına sahip olmaları amaçlanmıştır.

 

>> Kendimize özgün “Saray Karakter Eğitimi” müfredatı kapsamında haftalık  5 saat değerler eğitimi,

>> Kendi seviyelerine göre oluşturulan her 10 kişilik küçük gruba

bir uzman eğitmen,

 

>> Erkek ve kız öğrenciler için ayrı ayrı tasarlanmış özel karakter eğitim derslikleri,

 

>> Kur’an-ı Kerim, İlmihal, Sure ve Dua ezberleri, Siyer-i Nebi,

Tecvit, Osmanlıca, Adab-ı Muaşeret dersleri ve belirli bir seviyeden

sonra Arapça eğitimi,

 

>> Her ay farklı değerler ve bu değerler kapsamında gerçekleştirilen,

kısa film, drama, seminer çalışmaları, yarışmalar ve birçok

uygulamalar ile öğrenilenleri kazanıma dönüştürme etkinlikleri,

 

>> Karakter eğitimi derslerimiz sadece derslere sıkıştırılmış bir eğitim değil, öğrencinin hayatı boyunca devam eden; okulunda, evinde, sosyal hayatında, arkadaşları arasında ve hayatın her alanında varlığını sürdüren bir eğitimdir.