Saray Her Yönüyle Marka!

Velisi

    Öğrencisinin akademik, psikolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde Saray Eğitim Kalitesinin en önemli çözüm ortağıdır.
  • >>  Saray güvencesinin farkındadır.
  • >>  Öğrencisinin eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgi sahibi olur.
  • >>  Adil ve saygılı davranışlarla karşılanır.
  • >>  Her öğrenciye ve veliye eşit fırsatlar sunulduğunu bilir.
  • >>  Okul yönetimine görüş ve önerileri ile katkıda bulunur.
  • >>  Okulun duyuru ve yayınlarını takip eder.
  • >>  Gerçekleşecek proje ve etkinliklere katılır.
  • >>  Kendisi için düzenlenen toplantı ve programlara katılır.