Saray Her Yönüyle Marka!

Saray Koleji Başkanlarını Seçti.

Saray Koleji Başkanlarını Seçti.
    Saray ilkokul ve ortaokul başkanını seçti.

Öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü  bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amacıyla yapılan seçim heyecanlı geçti.İlkokul Başkanımız Alihan ÇOLAK'ı, Ortaokul Başkanımız Burak YÜKSEL'i ve aday olan, cesaret gösteren tüm başkan adaylarımızı tebrik ederiz.Emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.